Hình Ảnh Tình Yêu Trái Tim Làm Ảnh Bìa Facebook Đẹp

Hình ảnh tình yêu trái tim làm ảnh bìa Facebook

Trái tim có 4 ngăn ( đối với động vật cấp cao ), có nhiệm vụ đưa máu đỏ tươi từ tâm thất trái đến động mạch chủ đến các mao mạch nuôi cơ thể, biến thành màu đỏ thẫm theo tĩnh mạch chủ đến tâm nhĩ phải. Từ tâm nhĩ phải máu được đưa xuống tâm thất phải đến động mạch phổi dẫn đến phổi trao đổi khí, chuyển màu đỏ thẫm thành màu đỏ tươi, theo tĩnh mạch về tâm nhĩ trái và cứ thế. tuần hoàn. Đơn giản quá nhỉ, nhưng thiếu nó, ắt sự sống sẽ không tồn tại.

Hình Ảnh Tình Yêu - Tags: ,